- Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego - Pomiary parametrów mikroklimatu wewnętrznego -

Usługi

UWAGA: Posiadamy wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, jako osoba: uprawniona do sporządzania charakterystyki energetycznej oraz jako osoba uprawniona do oceny systemu ogrzewania lub klimatyzacji.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku. Dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: począwszy od budownictwa jednorodzinnego po budynki wielorodzinne, biurowe, służby zdrowia itp. Zlecając wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej firmie Flowent, masz pewność, że uzyskany dokument wykonany jest profesjonalnie i zgodnie ze sztuką inżynierską. Na rynku istnieje wiele osób i firm oferujących w niskiej cenie wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, jednak nie są wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, co wymaga polskie prawo. Powoduje to, że uzyskane takie świadectwo jest nieważne, ponieważ taki dokument podlega rejestracji w w/w rejestrze. U nas macie Państwo pewność, że dokument będzie sporządzony prawidłowo i może zostać poddany ocenie przez MIiR, ponieważ posiadamy wpis do rejestru. 

Podejmiemy współpracę z biurami architektonicznymi i wykonawcami w zakresie prac projektowych i pomiarowych. Gwarantujemy rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej na czas. Zapraszamy do zakładki kontakt.

Oferujemy dokumentację z zakresu:

 • Instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • Instalacji chłodu,
 • Klimatyzacji precyzyjnej,
 • Kotłowni i węzłów cieplnych,
 • Instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, Air motor, podtlenek azotu itp.),
 • Instalacji gazów przemysłowych (sprężone powietrze, metan, azot, acetylen itp.),
 • Instalacji nietypowych,
 • Sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
 • Wewnętrznych instalacji c.o.,
 • Sieci, przyłączy i instalacji cieplnych,
 • Instalacje pary,
 • Sieci, przyłączy i instalacji wod-kan,
 • Instalacji tryskaczowych i ppoż,
 • Miejscowej wentylacji wywiewnej (odciągi gazów, odpylanie, odciągi spalin, odciągi pary)
 • Instalacji automatycznego nawadniania,
 • Odwodnienia (zakłady przemysłowe, drogi, lotniska, płyty lądowisk dla helikopterów, itp),
 • Budownictwa pasywnego i energooszczędnego,
 • Certyfikacji energetycznej (świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, projektowane charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne),
 • Operaty wodnoprawne,
 • Stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków,
 • Gospodarki ściekowej,
 • Instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • Instalacji biogazu (rolniczego, wysypiskowego itp.),
 • Instalacje techniczne budownictwa jednorodzinnego (przydomowe oczyszczalnie ścieków, automatyczne systemy nawadniania, pompy ciepła, rekuperacje, instalacje solarne, fotowoltaika),
 • Analizy i symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics).

  Specjalizujemy się w takich obiektach jak:
 • Obiekty służby zdrowia (szpitale, zakłady medycyny sądowej, przychodnie, kliniki),
 • Obiekty laboratoryjne (specjalistyczne laboratoria szpitalne, laboratoria produkcji),
 • Obiekty przemysłowe (budynki i hale produkcyjne, magazyny, przemysł),
 • Obiekty gastronomiczne (restauracje, kuchnie),
 • Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki kultury, urzędy, obiekty sportowe),
 • Obiekty sakralne,
 • Baseny oraz kryte pływalnie,
 • Lodowiska,
 • Budynki biurowe (klasy A-D) i administracyjne,
 • Serwerownie,
 • Budynki usługowe (markety, sklepy, zakłady pogrzebowe itp),
 • Budynki pod ochroną konserwatorską,
 • Budynki wielorodzinne,
 • Budynki jednorodzinne,
 • Budownictwo pasywne,
 • Obiekty inwentarskie,
 • Obiekty drogowe (tunele, drogi, lotniska).

Nie wiesz od czego zacząć? Nie wiesz jak poradzić sobie z wszystkimi sprawami formalnymi w uzyskaniu odpowiednich dokumentów dla Twojej inwestycji? Nasz zespół rozwieje każde Twoje wątpliwości. Przeprowadzimy Cię przez cały proces inwestycyjny, załatwimy wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę. Doradzimy jaką zastosować instalację, aby była ekonomiczna z punktu eksploatacji. Podejmiemy się każdego problemu i podejdziemy do niego z pełnym profesjonalizmem i wiedzą inżynierską.

 

Im trudniejszym problem projektowy tym większe jest dla nas wyzwanie.

Oferujemy pełne pomiary parametrów mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz opracowujemy analizy oraz raporty prawidłowości działania lub wykonania instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji. 

Badania parametrów prowadzimy na urządzeniach niemieckiej firmy, światowego lidera w technice pomiarowej TESTO.  


Biuro Flowent świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów parametrów mikroklimatu wewnętrznego:

 • temperatura powietrza,
 • średnia temperatura promieniowania oraz temperatura promieniowania powierzchni,
 • bezwzględna wilgotność powietrza,
 • temperatura operacyjna,
 • poziom CO2,
 • pomiar różnicy ciśnień,
 • ciśnienie absolutne.
 • poziom dźwięku (natężenie hałasu),
 • natężenie oświetlenia.

 

 • Wkrótce dostępne:
 • pomiar stopnia turbulencji,
 • prędkość powietrza,
 • pomiar ilości cząstek,
 • pomiar czystości mikrobiologicznej.

Zapraszamy do współpracy zakłady przemysłowe, producentów oraz firmy wykonawcze.

 

Pracujemy na urządzeniach: